Референции

С наши решетки и стъпала са изградени редица съоръжения на особено важни за страната обекти, като:

  • Сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица Изток 2”;
  • Сероочистващите инсталации на ТЕЦ „Марица Изток 3”;
  • Редица подобекти на същите централи;
  • Пречиствателна инсталация на фирма „Аурубис България” АД -гр.Пирдоп (бившата „КумериоМед”) и някои техни площадки;
  • Метални конструкции в ТЕЦ „Девен”;
  • Хлебозавод Симид - София;
  • Редица други обекти в цялата страна и чужбина.