Приключена процедура за закупуване на дълготрайни активи

30 Януари 2023 16:45
Приключена процедура за закупуване на дълготрайни активи

Наименование (Наименование на бенефициент от договор за БФП): ГАЛКО АД

ЕИК (ЕИК на бенефициент от договор за БФП): ЕИК Номер 113032757

 

Предмет на процедурата:

Закупуване на дълготрайни активи за подобряване на производствения капацитет на "ГАЛКО" АД

Обект на процедурата: Доставка

Приложим нормативен акт: ПМС

Стойност съгласно обявление:  316 844.46 лв.

 

  

Описание:

„Закупуване на дълготрайни активи за подобряване на производствения капацитет на "ГАЛКО" АД със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Хидравлична гилотина с променлив ъгъл на рязане – 1 бр.

Обособена позиция 2: Хидравлична абкант преса – 1 бр.

 

Закупени, доставени, монтирани и внедрени в производствения процес:

     1. ХИДРАВЛИЧНА ГИЛОТИНА С ПРОМЕНЛИВ ЪГЪЛ НА РЯЗАНЕ - 1 бр. - 131 040,61 лв.

     2. ХИДРАВЛИЧНА АБКАНТ ПРЕСА - 1 бр. - 185 803,85 лв