Основна дейност

Основна дейност:

 • Производство на метални конструкции
 • Стоманени решетъчни конструкции за далекопроводи, електрически стълбове и подстанции
 • Шини и опорни стълбчета за пътища
 • Стоманорешетъчни стълбове
 • Заземителни устройства
 • Стоманени конструкции за телекомуникации (антени за GSM оператори)
 • Оранжерийни конструкции, отопление и климатизация
 • Конструкции за отглеждане на животни
 • Опори за газопроводи
 • Други машиностроителни конструкции по чертежи на клиента
 • Стоманени решетки и стъпала (гидероси)
 • Горещо поцинковане

ГАЛКО АД предлага висококачествено горещо поцинковане на вариращи по размери стоманени детайли и конструкции: от болтове и гайки, до голямогабаритни градивни структури. Размерите на ваната за поцинковане са 6,4 х 1,2 х 2,3 м (д х в х ш).

Технологията на горещо поцинковане осигурява перфектно антикорозионно покритие на всички части от конструкцията и осигурява 40 годишна защита на стоманените изделия. Горещото поцинковане е най-успешният метод за предпазване на детайлите от корозия. Поцинкованите изделия са устойчиви на продължително подлагане на температури, близки до 275°С.