Контактно заварени решетки - SP по DIN 24 537

Контактно-заварените решетки се използват като елементи за настилка или структурни носещи елементи там, където е необходимо да се осигури най-голяма здравина и твърдост, липса на усукващи деформации и дълъг експлоатационен живот. Те могат да поемат върху себе си част от натоварването на конструкцията – като при това, всеки елемент, който е излязъл от строя, може бързо и лесно да бъде заменен с нов.

Предимства: SP-решетките притежават изключителна устойчивост, почти пълна липса на деформации при натоварване, възможност за използване на дълги елементи между подпорите, висока степен на безопасност, самопочистване (не задържат боклук, вода, сняг), бърза и лесна инсталация и подмяна, възможност за изработване на нестандартни форми с отвори и изрези, голямо разнообразие по товароносимост и предназначение.

Същност: Тези решетки се произвеждат по метода на „електросъпротивително контактно заваряване” и затова се обозначават като "SP", от немската дума "Schweißpreß". Производството е съгласно стандарта DIN 24537.

Изработват се от успоредни носещи шини и усукани четиристранни усилващи подпори (усукан квадрат), които се заваряват при 2500 kVA при прилагане на налягане от 1000 kN. Това прави връзката изключително стабилна и дава възможност за преразпределяне на натоварването. Поради спецификата на производство - контактно заваряване - този тип решетки е ограничен до производството само от стомана.

Осовото разстояние между носещите шини е стандартизирано, като най-често използваното е 34,3 мм. А между усуканите квадрати – 38,1 мм.

Размерите на носещите шини са изключително разнообразни, като тяхната употреба и избор се определят от нужната товароносимост и височина на решетката. Най-масово произвежданите са – 25х2 мм, 30х2 мм, 30х3 мм, 40х2 мм, 40х3 мм. От размерите на носещата шина, както и от нейната дължина и размера на отворите, се определя товароносимостта на решетката. Разработени са варианти от много леки натоварвания до такива за преминаване на тежка техника и камиони.

SP-решетките могат да се доставят окантени и неокантени, за разлика от Р-решетките, които се изработват само в окантен вариант. Разликата в цената между двата варианта е пренебрежима, затова ние препоръчваме винаги решетки с окантване, което предотвратява възможностите за травми и наранявания при транспорт и монтаж.

Контактно-заварените решетки могат да бъдат произведени с най-различни размери и форми, посочени от клиента, с изрязвания за преминаване на конструктивни елементи, с или без допълнителни предпазни бордове и противоплъзгащи шини. Могат да бъдат доставени черни или горещо поцинковани.

Естествено, повечето от местата за използване на SP-решетки са в неотопляеми помещения или на открито. В тази връзка, понякога е изключително важно да се осигури защита против хлъзгане, при която се използват носещи шини с назъбване. Този вид решетки е познат като "anti-slip" или „serrated“ и  се означава като XSP . Това осигурява надеждно сцепление при евентуално облеждане на решетката или в случай, че е полята със смазки или др. материали.

Приложение:

  • Настилки на пешеходни повърхности в различни конструкции и съоръжения – пасарелки, обслужващи зони на тръбопроводи, резервоари, пречиствателни станции.
  • Платформи.
  • Евакуационни стълби.
  • Пешеходни алеи на мостове и пешеходни мостове.
  • Капаци на канали и люкове.
  • Капаци на вентилационни отвори в мазета и шахти, английски дворове.
  • Пешеходни мостове/зони при комини.
  • Ревизионни отвори в промишлени или търговски зони.

Допълнителна техническа информация можете да намерите в приложения файл.

  • Прикачени файлове: