Стандартен скрепителен елемент - SC

Това е най-често употребяваният тип захват.

Състои се от горна планка, болт, четириъгълни гайки и долни планки. Дължината на болта се приспособява според височината на решетката:

- М8 х 60 съгласно DIN EN 24018 – за решетки с височина 20, 25, 30 и 40 mm;

- М8 х 70 съгласно DIN EN 24 018 – за решетки с височина 40 и 50 mm.