Скрепителен елемент "кука" - HC

Използват се там, където не могат да бъдат приложени стандартните захвати.

Те са аналогични на тях, като вместо долна планка се използва огъната кука със заварена гайка за основния болт.

Куката е с ø 8 mm, М8, а размерите й зависят от типа и размера на профила.

Съществуват захвати за L профил (тип LHC) и за U профил (тип UHC).