Двоен скрепителен елемент - DSC

Осигурява свързването на 2 решетки най-вече при технологичен отвор, там, където липсва подпорна конструкция.

Подобно свързване на 2 решетки увеличава техните статичните характеристики.