Пробивен скрепителен елемент - HF

Крепежът се произвежда и доставя от фирма HILTI.

Свръзката е  трайна и здрава. Ако при стандартна свръзка се стигне до охлабване на захвата, има опасност от изплъзване на решетката от конструкцията.

При този тип крепеж това не може да се получи.