Пресовани решетки - P по DIN 24 537

Пресованите решетки също се използват като елементи за настилка или структурни носещи елементи там, където е необходимо да се осигури здравина и твърдост, липса на деформации и дълъг експлоатационен живот. Обикновено се избягват само на места, където е необходима изключителна издръжливост, както тази на SP-решетките. Но пък за разлика от тях са силно предпочитани в гражданското строителство и бита заради по-високите си естетически качества.

Предимства: P-решетките също притежават висока устойчивост, почти пълна липса на деформации при натоварване, възможност за използване на дълги елементи между подпорите, висока степен на безопасност, самопочистване (не задържат боклук, вода, сняг), бърза и лесна инсталация и подмяна, голямо разнообразие по товароносимост и предназначение. И както вече споменахме – много добри естетически характеристики.

За разлика от SP-решетките, които се произвеждат само от стомана, пресованите решетки се предлагат в следните варианти: стомана, неръждаема стомана и алуминий.

Същност: Тези решетки се произвеждат по метода на „пресоването” и затова се обозначават като "P", от немската дума "Press" (пресоване, пресован). Производството е съгласно стандарта DIN 24537.

Те се състоят от перпендикулярно свързани носещи и надлъжни шини, които са окантени със специален профил. Носещите шини са снабдени преди пресоването с изрези във формата на „X“, „S“ или „Y“. В тях, чрез натиск с голяма сила, се пресоват напречните шини. В момента на пресоването се стига до определена деформация, както в мястото на изрязване, така и на неносещата шина. Благодарение на тази деформация се стига до изключително здрава свръзка, която обаче не може да се сравни със здравината на контактно-заварените решетки. Поради този факт не се препоръчва решетката да се оформя на мястото на монтажа и затова те не се доставят неокантени. Когато е необходимо решетката да се коригира, ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО изрезът да се оканти допълнително.

Разстоянието между носещите и неносещите шини е стандартизирано, като най-често използваното е 30 мм (30х30 мм).

Размерите на носещите шини са изключително разнообразни, като тяхната употреба и избор се определят от нужната товароносимост и височина на решетката. Най-масово произвежданите са – 25х2 мм, 30х2 мм, 30х3 мм, 40х2 мм, 40х3 мм. От размерите на носещата шина, както и от нейната дължина и размера на отворите, се определя товароносимостта на решетката.

P-решетките НЕ могат да се доставят неокантени. Те се окантват само фабрично с Т- или U-образен профил.

Могат да бъдат произведени с най-различни размери и форми, посочени от клиента, с изрязвания за преминаване на конструктивни елементи, с или без допълнителни предпазни бордове и противоплъзгащи шини. Поради спецификата на свръзка е добре да се избягват изрязвания с големи повърхности.

P-решетките също могат да бъдат доставени черни или горещо поцинковани.

Много от местата за използване на P-решетки също са в неотопляеми помещения или на открито. Затова е изключително важно да се осигури защита против хлъзгане, при която се използват носещи шини с назъбване. Възможен е вариант за назъбване както на носещите, така и на неносещите шини. Този вид решетки е познат като „anti slip“ или „serrated“ и се означава като XP. Те осигуряват надеждно сцепление при евентуално облеждане на решетката или в случай, че е полята със смазки или др. материали.

Приложение:

 • Настилки на пешеходни повърхности в различни конструкции и съоръжения – особено в гражданското строителство и бита.
 • Декоративни елементи на сгради.
 • Огради и стенни прегради.
 • Платформи.
 • Евакуационни стълби.
 • Пешеходни алеи на мостове и пешеходни мостове.
 • Капаци на канали и люкове.
 • Капаци на вентилационни отвори в мазета и шахти, английски дворове.
 • Пешеходни мостове/зони при комини.
 • Ревизионни отвори в промишлени или търговски зони.

 Допълнителна техническа информация можете да намерите в приложения файл.

 • Прикачени файлове: